Z dotačnej schémy sa podporí technická vybavenosť aj stredné školy