Regionálne akčné plány zamestnanosti_Ing.HágovskáPhD., PhDr. Gacík_29.10.2015_KN