Bývalý Františkánsky kostol / Vojenský kostol v Komárne