Pripravujeme Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019