Slovensko chce viac propagovať pamiatky zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO