Bezplatný seminár “Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva”