Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme – Správa o prihraničných územiach