V Programovom vyhlásení vlády sú opatrenia, ktoré zmenia rómske komunity