Workshop na tému Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch