Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/01 – Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva