Začali sa prípravy zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín