Samosprávy musíme pri čerpaní EÚ fondov považovať za partnerov, nie nepriateľov