Na Úrade TSK vzniklo Informačno-poradenské centrum o európskych fondoch