Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície bude mať nové kompetencie pri eurofondoch.