EUROFONDY: Z peňazí EÚ na roky 2014 – 2020 sa využilo 173 mil. eur