Ľahší prístup k financovaniu projektov z Operačného programu Výskum a inovácie