EÚ po roku predstavuje ďalšie odporúčania na prístup podnikov k eurofondom