Pozvánka na seminár “Verejné obstarávanie a inovácie”