Konferencia k politike súdržnosti „Poučenia z minulosti, súčasné skúsenosti a budúca perspektíva“