Bezplatné energetické poradenstvo na výstave ELO SYS