Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 – 2013 dosiahlo 97,2 %