Ministerstvo financií SR plánuje obstarať zákazku „Zmluva o dielo na Rozvoj centrálneho konsolidačného systému verejnej správy“.