Projekt Podpora vysporiadania pozemkov dostal zelenú