Blíži sa tretia uzávierka výzvy na materské školy. Zapojte svoje mesto alebo obec