Generálna riaditeľka SEP MV SR sa zúčastnila na kongrese ITAP