Vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektov FPu k dátumu 31.1.2017