Ministerstvu pôdohospodárstva sa podarilo obnoviť platby pre Operačný program Bratislavský kraj