Revidovaný pracovný program 2016-2017 pre oblasť FOOD zverejnený