Oznámenia pre prijímateľov v súvislosti s ukončovaním rozpočtového roka 2016