Informácia o Informačných seminároch pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01