ROK 2016 NA SEKCII EURÓPSKYCH PROGRAMOV MV SR : 19 VÝZIEV A 5 VYZVANÍ ZA 100,5 MILIÓNA EUR