V roku 2016 SIEA spustila viacero nových podporných projektov a pripravuje ďalšie