Oznámenie o postupe pri zaraďovaní do záväzkov neprojektových opatrení PRV SR 2014 – 2020