Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Generálny štátny radca – generálny riaditeľ Sekcie programov cezhraničnej spolupráce