Peter Pellegrini: Investície pre regióny a internet všetkým