EUROFONDY: Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 – 2013 dosiahlo 97,53 %