Budúcnosť slovenských miest v medzinárodných súvislostiach – informačný seminár