Usmernenie č.4 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov