Verejné konzultácie o iniciatívach podľa čl.185 sú už otvorené