Tlačová správa o stave schvaľovania platieb priamych podpôr pre kampaň 2016 k 07.02.2017