Upozornenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.