Informačné stretnutie o Programe Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020