Vláda SR na 51.schôdzi prerokovala okrem iných aj nasledovné materiály: