Ožíva idea špeciálneho operačného programu EÚ zameraného na karpatský región