POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17