ZMOS podpísal memorandum s vládou. Podporuje riešenie PRV a MAS.