Klienti sociálnych služieb dostanú možnosť prejsť z veľkých neosobných​ centier do malých komunitných