Ministerstvo školstva aj tento rok podporí poradenské centrá