Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania – SAŽP na verziu 3.0