Informácia o presiahnutí alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy